Back to Course

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा प्रशासकीय प्रमुख असून तो भारतीय प्रशासन सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी असतो.

 निवड UPSC द्वारे
नेमणूक राज्य शासन
दर्जा IAS
वेतन राज्य निधीतून
राजकीय नियंञण जिल्हा परिषद अध्यक्ष
प्रशासकीय नियंञण विभागीय आयुक्त
रजा दोन महिन्यांपर्यंतची रजा समिती सभापती तर दोन महिन्यांहून अधिक रजा राज्य शासन देते.
राजीनामा राज्य शासन
बडतर्फी केंद्र शासन
जिल्हा परिषदेच्या २/३ सदस्यांच्या बहुमताने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाल्यास राज्य शासन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यास माघारी बोलावते.
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Login

Create an Account Back to login/register