Back to Course

ग्रामपंचायत सराव प्रश्नसंच – ०१

टेस्टबाबत सूचना
१) एकूण प्रश्न-२०. वेळ- १५ मिनिट

२) बरोबर उत्तरास १ गुण आहे. तर प्रत्येक चुकीच्या उत्तरास ०.२५ गुण वजा केले जातील.

३) टेस्ट सुरु करण्यासाठी “Start Test” या बटनावर क्लिक करा.

४) प्रश्न सोडवून झाल्यावर “Submit” या बटनावर क्लिक करा.

५) सबमिट केल्यावर तुम्हाला तुमचे गुण व उत्तरतालिका पाहता येईल.

This Test must be completed in 15 minutes.
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Login

Create an Account Back to login/register