बालमृत्यू दर

दर १००० जीवित जन्मांमागे पाच वर्षांच्या आत मृत्यू पावणाऱ्या बालकांची संख्या म्हणजेच बालमृत्यू दर होय सहस्रक विकास उद्दिष्टानुसार (MDG) बालमृत्यूदर ४२ असणे अपेक्षित होते. जगामध्ये सर्वाधिक बालमृत्यू दर असणारे देश…

Continue Reading बालमृत्यू दर