• FREE
  • UNLIMITED ACCESS
570 STUDENTS ENROLLED

सूचना: अभ्यासक्रमातील लिंक अनलॉक करण्यासाठी कृपया login किंवा Register करा.

Course Curriculum

मोजमाप
मोजमाप 00:00:00
गती व नियम
गती व गतीचे प्रकार 00:00:00
गतीविषयक नियम 00:00:00
गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण 00:00:00
दाब आणि बल
दाब आणि बल 00:00:00
कार्य, ऊर्जा आणि शक्ती
कार्य, उर्जा आणि शक्ती 00:00:00
ध्वनी
ध्वनी 00:00:00
मानवी कर्ण 00:00:00
विद्युतधारा
विद्युत धारा 00:00:00
विद्युतरोध व रोधकता
विद्युतरोध व रोधकता 00:00:00
प्रकाश
प्रकाश 00:00:00
मानवी डोळा
मानवी डोळा 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 1 stars0
  • 2 stars0
  • 3 stars0
  • 4 stars0
  • 5 stars0

No Reviews found for this course.

Login

Create an Account Back to login/register