•  500 per year
  • UNLIMITED ACCESS
1 STUDENTS ENROLLED

Course Curriculum

ईस्ट इंडिया कंपनी
कंपनी सरकारचे सुधारणा प्रयत्न 00:00:00
ईस्ट इंडिया कंपनीचे शैक्षणिक धोरण 00:00:00
वृत्तपत्रांचा इतिहास 00:00:00
१८५७ चा उठाव
१८५७ च्या पूर्वीचे उठाव 00:00:00
१८५७ च्या उठावाची कारणे 00:00:00
१८५७ च्या उठावाची वाटचाल 00:00:00
१८५७ चा उठाव आणि महाराष्ट्र 00:00:00
१८५७ च्या उठावाचे परिणाम 00:00:00
शेतकरी व कामगार चळवळी
कामगार चळवळ 00:00:00
शेतकरी चळवळ 00:00:00
नारायण मेघाजी लोखंडे 00:00:00
अहमदाबाद कामगारांचा संप (१९१८) 00:00:00
क्रांतिकारी चळवळी
वासुदेव बळवंत फडके 00:00:00
सेनापती बापट 00:00:00
विनायक दामोदर सावरकर 00:00:00
चाफेकर बंधू 00:00:00
राष्ट्रवादाचा उदय व मवाळवाद
राष्ट्रवादाच्या उदयाची कारणे 00:00:00
मवाळवाद्यांचे राजकारण 00:00:00
काँग्रेसची अधिवेशने 00:00:00
बंगालची फाळणी 00:00:00
राष्ट्रीय सभेतील फूट 00:00:00
स्वदेशी चळवळ 00:00:00
लाला लजपतराय 00:00:00
गांधी युग
गांधीजींचे प्रारंभीचे लढे 00:00:00
असहकार चळवळ 00:00:00
स्वराज्य पक्ष 00:00:00
सायमन कमिशन 00:00:00
नेहरू रिपोर्ट 00:00:00
सविनय कायदेभंग चळवळ 00:00:00
चलेजाव चळवळ 00:00:00
क्रिप्स योजना 00:00:00
वैयक्तिक सत्याग्रह 00:00:00
ऑगस्ट घोषणा 00:00:00
मुस्लिम लीग 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 1 stars0
  • 2 stars0
  • 3 stars0
  • 4 stars0
  • 5 stars0

No Reviews found for this course.

Login

Create an Account Back to login/register