• FREE
  • UNLIMITED ACCESS
507 STUDENTS ENROLLED

Course Curriculum

राज्यघटनेची निर्मिती
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी 00:00:00
राज्यघटनेची निर्मिती 00:00:00
भारतीय संविधानाची वैशिष्टे 00:00:00
प्रास्ताविका
राज्यघटनेची प्रास्ताविका 00:00:00
संघ व त्याचे राज्यक्षेत्र
संघराज्य आणि त्याचे राज्यक्षेञ 00:00:00
स्वातंञ्यप्राप्तीनंतर भारतातील राज्यांची निर्मिती व बदल 00:00:00
नागरिकत्व
नागरिकत्व 00:00:00
नागरिकत्व कायदा-१९५५ 00:00:00
मूलभूत हक्क
मूलभूत हक्क: राज्य आणि मूलभूत हक्कांशी विसंगत कायदे 00:00:00
समानतेचा हक्क 00:00:00
स्वातंञ्याचा हक्क 00:00:00
शोषणाविरुद्धचा हक्क 00:00:00
धर्मस्वातंञ्याचा हक्क 00:00:00
घटनात्मक उपाययोजनांचा हक्क 00:00:00
मूलभूत हक्कांना असणारे अपवाद 00:00:00
संसद, सशस्त्र सेना, मार्शल लॉ आणि मूलभूत हक्क 00:00:00
मार्गदर्शक तत्वे
मार्गदर्शक तत्वे: अर्थ आणि वैशिष्ट्ये 00:00:00
मार्गदर्शक तत्वे 00:00:00
नवीन मार्गदर्शक तत्वे 00:00:00
मूलभूत कर्तव्ये
मूलभूत कर्तव्ये 00:00:00
घटनादुरुस्ती
घटनादुरुस्ती पद्धत 00:00:00
महत्वाच्या घटनादुरूस्त्या 00:00:00
राज्यघटनेतील परिशिष्ठे 00:00:00
आणीबाणी
राष्ट्रीय आणीबाणी 00:00:00
राज्य आणीबाणी/ राष्ट्रपती राजवट 00:00:00
आर्थिक आणीबाणी 00:00:00
केंद्र राज्य संबंध
केंद्र राज्य कायदेविषयक संबंध 00:00:00
केंद्र राज्य कार्यकारी संबंध 00:00:00
केंद्र राज्य वित्तीय संबंध 00:00:00
आंतर-राज्य संबंध 00:00:00
केंद्रीय कार्यकारी मंडळ
राष्ट्रपती 00:00:00
राष्ट्रपतींचे अधिकार व कार्ये 00:00:00
उपराष्ट्रपती 00:00:00
पंतप्रधान 00:00:00
मंञीमंडळ 00:00:00
महान्यायवादी 00:00:00
केंद्रीय कायदेमंडळ
राज्यसभा 00:00:00
लोकसभा 00:00:00
संसदीय कामकाजाची आयुधे 00:00:00
संसदेतील अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया 00:00:00
लोकलेखा समिती 00:00:00
अंदाज समिती 00:00:00
सार्वजनिक उपक्रम समिती 00:00:00
भारताचे महानियंञक व महालेखापरीक्षक 00:00:00
न्यायव्यवस्था
सर्वोच्च न्यायालय 00:00:00
उच्च न्यायालय 00:00:00
राज्यशासन
राज्यपाल [Governor] 00:00:00
विधानसभा 00:00:00
विधानपरिषद 00:00:00
महाधिवक्ता 00:00:00
असंवैधानिक संस्था
केंद्रीय माहिती आयोग 00:00:00
राज्य माहिती आयोग 00:00:00
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग 00:00:00
राज्य मानवी हक्क आयोग 00:00:00
संवैधानिक संस्था
केन्द्रीय निवडणुक आयोग 00:00:00
राज्य निवडणूक आयोग 00:00:00
संघ लोकसेवा आयोग 00:00:00
राज्य लोकसेवा आयोग 00:00:00
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग 00:00:00
राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग 00:00:00
वित्त आयोग 00:00:00
भारताचे महानियंञक व महालेखापरीक्षक 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 1 stars0
  • 2 stars0
  • 3 stars0
  • 4 stars0
  • 5 stars0

No Reviews found for this course.

Login

Create an Account Back to login/register