• COMING SOON
 • UNLIMITED ACCESS
0 STUDENTS ENROLLED

  Course Curriculum

  भारतीय अर्थव्यवस्थेची ओळख
  भारतीय अर्थव्यवस्थेची वैशिष्टे 00:00:00
  भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न (National Income) 00:00:00
  आर्थिक सुधारणा
  आर्थिक सुधारणा(Economic Reforms) 00:00:00
  आर्थिक सुधारणा म्हणजे काय? 00:00:00
  भारतातील आर्थिक सुधारणांची गरज  00:00:00
  बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा 00:00:00
  भांडवल बाजारातील सुधारणा 00:00:00
  राजकोषीय सुधारणा 00:00:00
  परकीय व्यापार क्षेत्रातील सुधारणा 00:00:00
  उद्योग क्षेत्रातील सुधारणा 00:00:00
  भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने
  चलनवाढ 00:00:00
  बेरोजगारी (Unemployment) 00:00:00
  भारतीय बँकव्यवस्था
  रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया 00:00:00
  रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची पतनियंत्रण साधने 00:00:00
  भारतीय बँक व्यवस्था 00:00:00
  भारताचा परकीय व्यापार 00:00:00
  उद्योग क्षेत्र 00:00:00
  सेवा क्षेत्र (Service Sector) 00:00:00
  वाढ, विकास व मानव विकास
  आर्थिक वाढ, विकास व मानव विकास 00:00:00
  मानव विकास निर्देशांक (Human Development Index) 00:00:00
  असमानता समायोजित मानव विकास निर्देशांक 00:00:00
  लिंगाधारित विकास निर्देशांक 00:00:00
  लिंगाधारित असमानता निर्देशांक 00:00:00
  बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (Multi-Dimensional Poverty Index) 00:00:00
  शाश्वत विकास उद्दिष्टे-२०१५(SDGs-2015) 00:00:00
  सहस्ञक विकास उद्दिष्टे (Millennium Development Goals) 00:00:00
  शासकीय वित्त
  सार्वजनिक वित्त (Public Finance) 00:00:00
  भारतातील कर संरचना (Tax structure in India) 00:00:00
  अर्थसंकल्प
  अर्थसंकल्प- अर्थ, उद्दिष्ट्ये व प्रकार 00:00:00
  संसदेतील अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया 00:00:00
  अर्थसंकल्पातील महत्वाच्या संकल्पना 00:00:00
  तूटीच्या संकल्पना व प्रकार 00:00:00
  पंचवार्षिक योजना
  नियोजन : अर्थ व पार्श्वभूमी 00:00:00
  पहिली पंचवार्षिक योजना 00:00:00
  दुसरी पंचवार्षिक योजना 00:00:00
  तिसरी पंचवार्षिक योजना 00:00:00
  चौथी पंचवार्षिक योजना 00:00:00
  पाचवी पंचवार्षिक योजना 00:00:00
  सहावी पंचवार्षिक योजना 00:00:00
  सातवी पंचवार्षिक योजना 00:00:00
  आठवी पंचवार्षिक योजना 00:00:00
  नववी पंचवार्षिक योजना 00:00:00
  10 वी पंचवार्षिक योजना 00:00:00
  11 वी पंचवार्षिक योजना 00:00:00

  Course Reviews

  N.A

  ratings
  • 1 stars0
  • 2 stars0
  • 3 stars0
  • 4 stars0
  • 5 stars0

  No Reviews found for this course.

  Login

  Create an Account Back to login/register