• FREE
  • UNLIMITED ACCESS
389 STUDENTS ENROLLED

सूचना: अभ्यासक्रमातील लिंक अनलॉक करण्यासाठी कृपया login किंवा Register करा.

Course Curriculum

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
पंचायत राजची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी 00:00:00
पंचायत राजबाबत केंद्रशासनाच्या समित्या
बलवंतराय मेहता समिती 00:00:00
तखतमल जैन समिती 00:00:00
अशोक मेहता समिती 00:00:00
जी. व्ही. के. राव समिती 00:00:00
डाॅ. एल. एम. संघवी समिती 00:00:00
पी. के. थंगन समिती 00:00:00
पंचायत राजबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या समित्या
वसंतराव नाईक समिती 00:00:00
ल. ना. बोंगीरवार समिती 00:00:00
बाबुराव काळे समिती 00:00:00
प्रा. पी. बी. पाटील समिती 00:00:00
भूषण गगराणी समिती 00:00:00
ग्रामपंचायत
ग्रामपंचायतीची रचना व निवडणूका 00:00:00
सरपंच व उपसरपंच 00:00:00
ग्रामसेवक व ग्रामसभा 00:00:00
पंचायत समिती
रचना व निवडणूका 00:00:00
सभापती व उपसभापती 00:00:00
गटविकास अधिकारी 00:00:00
पंचायत स. अधिकार व कार्ये 00:00:00
जिल्हा परिषद
जि. प. रचना व निवडणूका 00:00:00
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष 00:00:00
मुख्य कार्यकारी अधिकारी 00:00:00
जि. प. अधिकार व कार्ये 00:00:00
जिल्हा परिषदेच्या समित्या 00:00:00
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था
महानगरपालिका 00:00:00
महाराष्ट्रातील महानगरपालिका 00:00:00
नगर पालिका/नगर परिषद 00:00:00
नगरपंचायत 00:00:00
कटक मंडळे 00:00:00
औद्योगिक नगर वसाहत प्राधिकरण 00:00:00
महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या
७३ वी घटना दुरुस्ती (१९९२-९३) 00:00:00
७४ वी घटनादुरुस्ती (१९९२-९३) 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 1 stars0
  • 2 stars0
  • 3 stars0
  • 4 stars0
  • 5 stars0

No Reviews found for this course.

Login

Create an Account Back to login/register