•  500 per year
  • UNLIMITED ACCESS
2 STUDENTS ENROLLED

Course Curriculum

पेशी व ऊती संरचना
पेशी- सजीवांचे एकक सराव प्रश्न 00:00:00
ऊती व ऊतींचे प्रकार सराव प्रश्न 00:00:00
वनस्पतींचे वर्गीकरण
वनस्पतींचे वर्गीकरण सराव प्रश्न – ०१ 00:00:00
वनस्पतींचे वर्गीकरण सराव प्रश्न – ०२ 00:00:00
वनस्पतींचे वर्गीकरण सराव प्रश्न – ०३ 00:00:00
वनस्पतींचे वर्गीकरण सराव प्रश्न – ०४ 00:00:00
वनस्पतींचे वर्गीकरण सराव प्रश्न – ०५ 00:00:00
प्राण्यांचे वर्गीकरण
प्राण्यांचे वर्गीकरण सराव प्रश्न – ०१ 00:00:00
प्राण्यांचे वर्गीकरण सराव प्रश्न – ०२ 00:00:00
प्राण्यांचे वर्गीकरण सराव प्रश्न – ०३ 00:00:00
प्राण्यांचे वर्गीकरण सराव प्रश्न 00:00:00
मानवी शरीरसंस्था
श्वसन संस्था सराव प्रश्न 00:00:00
पचन संस्था सराव प्रश्न 00:00:00
रक्ताभिसरण संस्था सराव प्रश्न 00:00:00
प्रजनन संस्था सराव प्रश्न 00:00:00
अस्थी संस्था सराव प्रश्न 00:00:00
चेतासंस्था सराव प्रश्न 00:00:00
उत्सर्जन संस्था सराव प्रश्न 00:00:00
मानवी शरीरसंस्था सराव प्रश्न – ०१ 00:00:00
मानवी शरीरसंस्था सराव प्रश्न – ०२ 00:00:00
मानवी शरीरसंस्था सराव प्रश्न – ०३ 00:00:00
मानवी शरीरसंस्था सराव प्रश्न – ०४ 00:00:00
पोषण व त्याचे महत्व
पोषण व त्याचे महत्व सराव प्रश्न – ०१ 00:00:00
पोषण व त्याचे महत्व सराव प्रश्न – ०२ 00:00:00
पोषण व त्याचे महत्व सराव प्रश्न – ०३ 00:00:00
पोषण आणि त्याचे महत्व सराव प्रश्न 00:00:00
जीवाणू, विषाणू व रोग
जीवाणू, विषाणू व रोग सराव प्रश्न – ०१ 00:00:00
जीवाणू, विषाणू व रोग सराव प्रश्न – ०२ 00:00:00
जीवाणू, विषाणू व रोग सराव प्रश्न – ०३ 00:00:00
जिवाणू, विषाणू आणि रोग सराव प्रश्न 00:00:00
जैवविविधता सराव प्रश्न 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 1 stars0
  • 2 stars0
  • 3 stars0
  • 4 stars0
  • 5 stars0

No Reviews found for this course.

Login

Create an Account Back to login/register