• COMING SOON
  • UNLIMITED ACCESS
518 STUDENTS ENROLLED

You must be logged in to take this course  →   LOGIN | REGISTER NOW

सूचना: अभ्यासक्रमातील लिंक अनलॉक करण्यासाठी कृपया login किंवा Register करा.

Course Curriculum

महिला व बालविकास योजना
जननी सुरक्षा योजना 00:00:00
स्वाधार 00:00:00
राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना- सबला 00:00:00
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 00:00:00
माझी कन्या भाग्यश्री योजना 00:00:00
बेटी बचाओ बेटी पढाओ 00:00:00
प्रधानमंञी उज्वला योजना 00:00:00
सुकन्या समृद्धी योजना 00:00:00
एकात्मिक बाल विकास सेवा 00:00:00
पंतप्रधान सुरक्षित मातृत्व अभियान 00:00:00
कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय 00:00:00
रोजगारनिर्मिती योजना
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 00:00:00
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 00:00:00
पंतप्रधान मुद्रा योजना 00:00:00
मेक इन इंडिया 00:00:00
स्टार्ट अप इंडिया, स्टॅन्ड अप इंडिया 00:00:00
स्कील इंडिया अभियान 00:00:00
पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना 00:00:00
शिक्षणक्षेत्रातील योजना
मध्यान्ह भोजन योजना 00:00:00
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 00:00:00
पंतप्रधान संशोधन फेलोशिप योजना 00:00:00
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 00:00:00
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 00:00:00
कृषी विकास योजना
मिशन इंद्रधनुष्य 00:00:00
प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना 00:00:00
राष्ट्रीय गोकुळ मिशन 00:00:00
प्रधानमंत्री फसल विमा योजना 00:00:00
ग्रामविकास योजना
उन्नत भारत अभियान 00:00:00
राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान 00:00:00
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 00:00:00
इंदिरा आवास योजना 00:00:00
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन (Rurban) मिशन 00:00:00
ग्राम उदय ते भारत उदय अभियान 00:00:00
पंतप्रधान आदर्श गाव योजना 00:00:00
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना 00:00:00
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 00:00:00
एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यकम 00:00:00
संसद आदर्श ग्राम योजना 00:00:00
दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना 00:00:00
शहरी विकास योजना
जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना 00:00:00
Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) योजना 00:00:00
पंतप्रधान शहरी आवास योजना 00:00:00
आरोग्य आणि विमा योजना
स्वच्छ भारत अभियान 00:00:00
आम आदमी बिमा योजना 00:00:00
आयुष्यमान भारत योजना 00:00:00
प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना 00:00:00
पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना 00:00:00
संपूर्ण विमा ग्राम योजना 00:00:00
सामाजिक सुरक्षा योजना
प्रधानमंत्री जन धन योजना 00:00:00
अटल पेन्शन योजना 00:00:00
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 00:00:00
राष्ट्रीय सामाजिक सहयोग योजना 00:00:00
अंत्योदय अन्न योजना 00:00:00
किसान विकास पत्र 00:00:00
पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या योजना
सेतु भारतम् कार्यक्रम 00:00:00
उडाण योजना 00:00:00
संसदीय सदस्य क्षेञीय विकास योजना (MPLADS) 00:00:00
डिजिटल इंडिया 00:00:00
नमामि गंगे प्रकल्प 00:00:00
एक भारत श्रेष्ठ भारत 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 1 stars0
  • 2 stars0
  • 3 stars0
  • 4 stars0
  • 5 stars0

No Reviews found for this course.

Login

Create an Account Back to login/register