Uncategorized

Dummy Test

राष्ट्रीय आणीबाणी

कलम ३५२ नुसार राष्ट्रपती युध्द, परकीय आक्रमण किंवा सशस्ञ बंडाळी या कारणामुळे देशाची किंवा देशाच्या काही भागाची सुरक्षितता धोक्यात आली …

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया

देशाच्या आर्थिक विकासामध्ये मध्यवर्ती बँकेचे खुप महत्त्व असते. अनेक. भारतात मध्यवर्ती बँकेचे कार्य रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कडून केले जाते. …

वृत्तपत्रांचा इतिहास

१८४८ च्या नंतर मराठी वृत्तपत्राचा विशेष विकास झाल्याचे दिसून येते. १९६० पर्यंत अनेक वृत्तपत्रे महाराष्ट्रात सुरु झाली. त्यांनी महाराष्ट्रात समाजप्रबोधन केले …

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (National Human Rights Commission) ही मानवी हक्क संरक्षण कायदा, १९९३ अंतर्गत १९९३ साली स्थापन केलेली एक …

भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न (National Income)

ज्याप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न मोजता येऊ शकते, त्याचप्रमाणे एखाद्या राष्ट्राचे उत्पन्नही मोजता येऊ शकते. राष्ट्रीय उत्पन्न (National Income) मोजण्यासाठी स्थूल …

Login

Create an Account Back to login/register