राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग

बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम-२००५ या कायद्याअंतर्गत २००७ साली राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग [NCPCR- National Commission for Protection of Child Rights ] स्थापन करण्यात आला. हा आयोग महिला व…

Continue Reading राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग

बालमृत्यू दर

दर १००० जीवित जन्मांमागे पाच वर्षांच्या आत मृत्यू पावणाऱ्या बालकांची संख्या म्हणजेच बालमृत्यू दर होय सहस्रक विकास उद्दिष्टानुसार (MDG) बालमृत्यूदर ४२ असणे अपेक्षित होते. जगामध्ये सर्वाधिक बालमृत्यू दर असणारे देश…

Continue Reading बालमृत्यू दर

मानवी हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा

१० डिसेंबर १९४८ रोजी UN च्या सर्वसाधारण सभेने मानवी हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा मंजूर केला. या जाहीरनाम्यातील १ ते २१ कलमांमध्ये राजकीय हक्क समाविष्ट आहेत तर त्यानंतरच्या कलमांमध्ये सामाजिक, आर्थिक व…

Continue Reading मानवी हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा