BIMSTEC(Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation)

 

BIMSTEC(Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) ही बंगालच्या उपसागरास लागून असलेल्या स्वतंत्र राष्ट्रांची ही संघटना आहे.

स्थापना

६ जून १९९७

सदस्य:

  1. भारत
  2. बांगलादेश
  3. म्यानमार
  4. नेपाळ
  5. भूतान
  6. श्रीलंका
  7. थायलंड

मुख्यालय

ढाका