साहित्य अकादमी भाषा पुरस्कार 

साहित्य अकादमी भाषा पुरस्कार

स्थापना-

1 996 साली

उद्देश-

भाषेच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना प्रोत्साहन देणे.

स्वरूप-

सध्या एक पुरस्कार पञक आणि 1 लाख रुपये असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. 1996 मध्ये पुरस्काराची धनराशी रुपये 25,000 होती, 2001 मध्ये रु. 40,000 , 2003 मध्ये रु 50,000, आणि सन 2009 मध्ये 1 लाख रु झाली आहे.

  • मगाही भाषेतील साहित्याचे लेखक श्री. शेष आनंद मधुकर यांना साहित्य अकादमी भाषा पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.
  • हा पुरस्कार देण्याकरिता ते माघवी भाषेचे दुसरे लेखक आहेत.
  • हा सन्मान साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद तिवारी यांच्या हस्ते दिला गेला.
  • शेष आनंद मधुकर हे मगाही भाषेच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात कार्य करीत आहे. त्यांनी हिंदीतील व्याख्याता म्हणून आपल्या करिअरची सुरुवात केली होती.
  • 19५0 मध्ये त्यांनी साहित्य क्षेत्रात प्रवेश केला आणि तेव्हापासून त्यांनी भाषेच्या संपन्नतेत प्रचंड योगदान केले आहे.