सर जॉन शोअर

सर जॉन शोअर :- 1793 ते 1798 

  1. सर जॉन शोअर हा तटस्थ धोरणाचा पुरस्कर्ता होता.
  2. इंग्रज मराठे व निजामांच्या खर्डा येथील तटस्थ राहिल्याने मराठ्यांनी निजामाचा पराभव केला.