सक्षम शिष्यवृत्ती

  • सक्षम शिष्यवृत्ती योजना २०१४१५ पासून सुरु करण्यात आली. या योजनेचा उद्देश आर्थिक दुर्बल गटातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना पदविका पदवी स्तरावर तांत्रिक शिक्षण घेण्यास मदत करणे असा आहे.
  • या योजनेंतर्गत दिव्यांगांना  ३०००० रुपये शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाते. आणि २०००० रुपये आकस्मिकता निधी मदत म्हणून दिला जातो.

दरवर्षी अशा १००० विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाते.