1. राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना- सबला
 2. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
 3. स्वाधार
 4. प्रधानमंञी उज्वला योजना
 5. बेटी बचाओ बेटी पढाओ
 6. सुकन्या समृद्धी योजना
 7. अटल पेन्शन योजना
 8. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना
 9. एकात्मिक बाल विकास सेवा
 10. एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यकम
 11. जननी सुरक्षा योजना
 12. जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना 
 13. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय
 14. मनरेगा
 15. संसदीय सदस्य क्षेञीय विकास योजना (MPLADS)
 16. मध्यान्ह भोजन योजना
 17. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
 18. राष्ट्रीय सामाजिक सहयोग योजना
 19. पंतप्रधान आदर्श गाव योजना
 20. पंतप्रधान काैशल विकास योजना
 21. पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना
 22. पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना
 23. पंतप्रधान जन धन योजना
 24. पंतप्रधान ग्राम सडक योजना
 25. राजीव आवास योजना
 26. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
 27. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना
 28. राष्ट्रीय स्वास्थ बिमा योजना
 29. संपुर्ण ग्राम रोजगार योजना
 30. स्वावलंबन
 31. राष्ट्रीय ग्रामीण आविजिका मिशन
 32. हृदय योजना
 33. अमृत योजना
 34. अंतोदय अन्न योजना
 35. उडान योजना