भौतिकशास्त्र:

 1. मोजमाप
 2. गती व गतीचे प्रकार
 3. गतिविषयक नियम 
 4. गुरुत्वाकर्षण
 5. दाब,  
 6. उर्जा, कार्य व शक्ती
 7. ध्वनी
 8. प्रकाश(Light), 
 9. विद्युत धारा
 10. चुंबकत्व, विद्युत चुंबकीय पट्टा

जीवशास्त्र:

 1. पेशी-सजीवांचे एकक,
 2. वनस्पतींचे वर्गीकरण
 3. प्राण्यांचे वर्गीकरण,
 4. जैवविविधता
 5. पोषण आणि त्याचे महत्व,
 6. रक्ताभिसरण संस्था
 7. श्वसन संस्था
 8. पचन संस्था
 9. प्रजनन संस्था
 10. उत्सर्जन संस्था
 11. अस्थि संस्था
 12. ऊती व ऊतींचे प्रकार
 13. जीवाणू, विषाणू आणि रोग