लाॅर्ड हॉड्रिग्ज दुसरा

लाॅर्ड हॉड्रिग्ज दुसरा :- (1910 ते 1916)

  1. 12 डिसेंबर 1911 रोजी भारताची राजधानी कलकत्त्याहुन दिल्ली येथे आणण्यात आली.  
  2. लाॅर्ड हॉड्रिगज याने बंगालची फाळणी रद्द केली. याची घोषणा 12 डिसेंबर 1911 रोजी पंचम जार्ज या ब्रिटीश सम्राटाने केली. 
  3. 1915 मध्ये इंग्रजांनी डिफेन्स ऑफ इंडिया ॲक्ट पास केला. 
  4. 1915 मध्ये ब्रिटीश शासनाने पहिल्यांदाच ग्रामपंचायत विषयक कायदा केला.