लाॅर्ड वेलिंगडन

लाॅर्ड वेलिंगडन :- (1931 ते 1936)

  1. या व्हाईसरॉयच्या काळात 1931 व 1932 मध्ये दुसरी व तिसरी गोलमेज परिषद पार पडली. 
  2. मार्च 1933 मध्ये गोलमेज परिषदेवर श्वेत पत्रिका जाहीर करण्यात आली. 
  3. 1932 मध्ये डेहराडुन येथे इंडियन मिलिटरी अकॅडमी स्थापन करण्यात आली. 
  4. 1931 मध्ये ब्रिटीश शासनाने काॅंग्रेसला बेकायदेशीर घोषित केले.