लाॅर्ड मिंटो दुसरा

लाॅर्ड मिंटो दुसरा :- (1905 ते 1910)

  1. 1909 मध्ये मोर्ले मिंटो कायद्यानुसार मुस्लिमांना स्वतंत्र मतदार संघ देण्यात आले. 
  2. लाॅर्ड मिंटो याने 1908 मध्ये फॅक्टरी कमिशन नेमले. 
  3. 1907 मध्ये देशातील पहिला पोलाद कारखाना जमशेदपुर येथे जमशेदजी टाटा यांनी स्थापन केला.