महिला शक्ती केंद्र

  • केंद्र सरकारने २०१७१८ २०१९२० या कालावधीसाठी महिला शक्ती केंद्र या योजनेला मंजुरी दिली आहे.
  • या योजनेचा उद्देश सामाजिक सहभागातून ग्रामीण महिलांचे सबलीकरण करणे हा आहे.

महिलांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनांसाठी ही केंद्रे गाव, तालुका राज्य यांच्यामध्ये दुवा म्हणून काम करतील आणि बेटी बचाओ बेटी पढाओ या योजनेसही बळकटी देतील