1. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी (Historical Background)
 2. राज्यघटनेची निर्मिती
 3. भारतीय संविधानाची वैशिष्टे
 4. राज्यघटनेची प्रास्ताविका
 5. संघराज्य अाणि त्याचे राज्यक्षेञ
 6. नागरिकत्व
 7. मूलभूत हक्क
 8. मार्गदर्शक तत्वे
 9. मूलभूत कर्तव्ये

घटनादुरुस्ती

 1. घटनादुरुस्ती पद्धत
 2. महत्वाच्या घटनादुरूस्त्या
 3. राज्यघटनेतील परिशिष्ठे

आणीबाणी

 1. राष्ट्रीय आणीबाणी
 2. राज्य आणीबाणी/ राष्ट्रपती राजवट
 3. आर्थिक आणीबाणी

केंद्र-राज्य संबंध

 1. केंद्र राज्य कायदेविषयक संबंध
 2. केंद्र राज्य कार्यकारी संबंध
 3. केंद्र राज्य वित्तीय संबंध
 4. आंतर-राज्य संबंध

केंद्रशासन

 1. राष्ट्रपती
 2. राष्ट्रपतींचे अधिकार व कार्ये
 3. उपराष्ट्रपती
 4. पंतप्रधान
 5. मंञीमंडळ
 6. महान्यायवादी
 7. संसद
 8. राज्यसभा
 9. लोकसभा
 10. संसदेतील अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया
 11. संसदीय कामकाजाची आयुधे
 12. सार्वजनिक उपक्रम समिती
 13. अंदाज समिती
 14. लोकलेखा समिती
 15. भारताचे महानियंञक व महालेखापरीक्षक

न्यायव्यवस्था

 1. सर्वोच्च न्यायालय
 2. उच्च न्यायालय

राज्यशासन

 1. राज्यपाल [Governor]
 2. विधानसभा 
 3. विधानपरिषद 
 4. महाधिवक्ता

असंवैधानिक संस्था

 1. केंद्रीय माहिती आयोग
 2. राज्य माहिती आयोग
 3. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग
 4. राज्य मानवी हक्क आयोग

संवैधानिक संस्था

 1. केन्द्रीय निवडणुक आयोग
 2. राज्य निवडणूक आयोग
 3. संघ लोकसेवा आयोग
 4. राज्य लोकसेवा आयोग
 5. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग
 6. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग
 7. वित्त अायोग
 8. भारताचे महानियंञक व महालेखापरीक्षक

 

Login

Create an Account Back to login/register