केवलप्रयोगी अव्यय

व्याख्या

मनातील उत्कट भावना व्यक्त करताना जे उद्गार वापरले जातात, त्यांना केवलप्रयोगी अव्यय असे म्हणतात.

उभयान्वयी अव्यय : प्रकार

उभयान्वयी अव्ययाचे प्रकार पुढीलप्रमाणे आहेत.

हर्षदर्शक

वा-वा, आ-हा, आे-हो, अहा, अहाहा इ.

शोकदर्शक

हाय, हाय-हाय, अरेरे, देवा रे, हरहर, शिव-शिव, रामा रे, अगाई, आई गं, ऊं, अं इ.

आश्चर्यदर्शक

बाप रे, अबब, अहाहा, आेहो, आॅ, आे, अरेच्चा इ.

प्रशंसादर्शक

शाब्बास, फक्कड, छान, भले, वाहवा, ठीक, खाशी, य़ंव इ.

संमतिदर्शक

बराय, ठीक, अच्छा, जीहां, जी, हां इ.

विरोधदर्शक

छट, छे छे, हॅट, अंहं, उंहू, ऊः , च इ.

तिरस्कारदर्शक

फुस, इश्श, हुडत, हुड, हत्, छत्, छी, शी, थुः , धिक् इ.

संबोधनदर्शक

अगा, अगो, अहो, अरे, बा, रे, अगं इ.

मौनदर्शक

गप, चूप, गुपचूप, चुपचाप इ.

 

मित्रांसोबत शेयर करा.

Leave a comment

Your email address will not be published.

error: