कृषी खर्च आणि किंमती आयोग

कृषी खर्च आणि किंमती आयोग (CACP) हे भारत सरकारच्या कृषी शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे संलग्न कार्यालय आहे.

स्थापना

हे कार्यालय जानेवारी 1965 मध्ये अस्तित्वात आले.

रचना

सध्या या आयोगाच्या सदस्यांमध्ये एक सचिव, एक सदस्य (अधिकृत) आणि दोन सदस्य (अनाधिकृत) अशा चार जणांचा समावेश आहेगैरअधिकृत सदस्य हे शेतकरी समुदायाचे प्रतिनिधी असतात आणि शेतकरी समुदायामध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग असतो.