आयुष्मान भारत

  • केंद्रीय कॅबिनेटने आयुष्मान भारतराष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा अभियान या योजनेस मंजुरी दिली आहे.
  • ही योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य बिमा योजना जेष्ठ नागरिक आरोग्य विमा योजना या दोन केंद्रपुरस्कृत योजनांचे एकत्रीकरण करून तयार केली आहे.
  • या योजनेमध्ये प्रति कुटुंब प्रति वर्ष 5 लाख रुपये आरोग्य विमा संरक्षण देण्याची तरतूद आहे. या योजनेंतर्गत देशातील सुमारे दहा कोटी कुटुंबाना आरोग्य विमा संरक्षण देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
  • योजनेचा लाभ कोणाला घेता येणार
  1. ग्रामीण भागांत जे कुटुंब एकाच खोलीत राहाते आणि त्या खोलीच्या भिंती आणि छप्पर कच्चे आहे,
  2. ज्या कुटुंबात १६ ते ५९ या वयोगटातील कुणीही नाही,
  3. ज्या कुटुंबाचा प्रमुख म्हणून अपंगावरच जबाबदारी आहे असे कुटुंब,
  4. कुटुंब प्रमुखाची जबाबदारी स्त्री पार पाडत असेल असे कुटुंब,
  5. अनुसूचित जाती जमातीचे कुटुंब आणि
  6. मजुरीवर पोट भरणारे कुटुंब.